Splash2

V lasti imamo nekaj poslovnih prostorov, zazidljivih zemljišč in stanovanj, ki so naprodaj. Vse nepremičnine so skrbno izbrane, cene pa zelo ugodne. Poslovni prostori so na voljo tudi v najem.
Preverite, morda pa imamo kotiček, ki ga že dolgo iščete!

Poslovni prostori

Ljubljana Bežigrad Parmova

Prodamo več pisarn različnih velikosti v 2. nadstropju poslovne stavbe na Parmovi. Objekt ima dvigalo in varnostno službo.

31,40 m2 + 16,90 m2 + 16,90 m2 + 31,40 m2 + 31,40 m2 = 128,00 m2

Vipava poslovni prostor Hiša Platana

Prodamo nedokončani poslovni prostor za storitveno dejavnost v izmeri 87,80 m2. Prostor se nahaja v pritličju objekta.

Brežice trgovsko-poslovni objekt

Industrijska cona Brezina
878,21 m2 trgovsko poslovni objekt v dveh nadstropjih na zemljišču 8.855 m2

Proizvodni objekt Brežice

Industrijska cona Brezina

Proizvodna hala cca 4500 m2, aneks (pisarne, garderobe, pomožni prostori,...) cca 400 m2, na zemljišču cca 20.000 m2, asfaltirano, urejeno. Objekt vključuje trafo postajo, hladilni stolp,..., v hali so tri mostna dvigala s po 5t nosilnosti.
Objekt ima uporabno dovoljenje!

Škofljica poslovno – trgovski objekt in proizvodnja

Prodamo poslovne prostore namenjene trgovini, proizvodnji, skladišču in pisarniškim prostorom v skupni izmeri 5.222 m2 in pripadajoče zemljišče v izmeri 22.511 m2.

Ig – trgovsko poslovni objekt

Prodamo poslovne prostore namenjene trgovini, proizvodnji, skladišču in pisarniškim prostorom v skupni izmeri 1.996 m2 in pripadajoče zemljišče v izmeri 5.518 m2.

Pesnica pri Mariboru – trgovsko poslovni objekt

Prodamo zemljišča v izmeri 9.103 m2 za poslovno rabo na kateri stoji spomeniško zaščiten objekt in drugi manjši pripadajoči objekti.

Ajdovščina – trgovsko poslovni objekt

Prodamo poslovno stavbo, ki je enoetažna z delom izkoriščene podstrehe. Površina poslovnega dela je 194,42 m2, skladišča je 183,06 m2 v pritličju in 25,00 m2 na podstrehi, skladiščni vezni del meri 90,24 m2. Druga skladiščna stavba obsega 320,42 m2 notranjih površin, urejenega asfaltiranega dvorišča je skupaj 3.500 m2 neto uporabnih površin, skupna površina vsega zemljišča je 4.468 m2, vhod je z Goriške ceste.

Anhovo – trgovsko poslovni objekt

Prodamo zemljišče s pripadajočimi poslovnimi objekti. Poslovna stavba v izmeri 176 m2, poslovna stavba v izmeri 505 m2, poslovna stavba v izmeri 355 m2 in dvorišče v izmeri 6.003 m2.

Zazidljiva zemljišča

Sežana, industrijska cona, 14.766 m2

Hoče, gospodarska cona, 4.857 m2 – gradbeno dovoljenje za trgovsko-poslovni objekt

Brežice, OC Črnc, 5.901 m2

Javni poziv za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

I. OPIS NEPREMIČNIN, KI SE PRODAJAJO

- Brežice – trgovsko poslovni objekt, Industrijska cona Brezina; trgovina s skladiščem 1.478 m2 v dveh nadstropjih na zemljišču 8.855 m2, leto gradnje 2011 – Brežice – proizvodni objekt, Industrijska cona Brezina; proizvodna hala cca 4.218 m2, aneks (pisarne, garderobe, ) 352 m2, grajeno leta 2011, na zemljišču 26.956 m2, asfaltirano, urejeno. Objekt vključuje trafo postajo, hladilni stolp,..., v hali so tri mostna dvigala s po 5t nosilnosti. Objekt ima uporabno dovoljenje. – Brežice – zemljišče – OC Črnc; gradbeno zemljišče v velikosti 5.901 m2. Zemljišče se nahaja takoj za OMV bencinskim servisom. – Anhovo – trgovsko poslovni objekt; poslovna stavba v izmeri 176 m2, poslovna stavba v izmeri 505 m2, poslovna stavba v izmeri 355 m2, grajeno leta 1970 in dvorišče v izmeri 6.003 m2. – Ajdovščina – trgovsko poslovni objekt; poslovna stavba v izmeri 194,42 m2, skladiščni del v izmeri 618,72 m2, dvorišče v izmeri 3.500 m2, grajeno leta 1995, na zemljišču 4.468 m2. – Škofljica – zemljišče – KO Lanišče; 3.745 m2.

II. IZHODIŠČNE CENE

- Brežice – trgovsko poslovni objekt 1.300.000 eur + DDV – Brežice – proizvodni objekt, 3.400.000 eur + DDV – Brežice – zemljišče 335.000 eur + DDV – Anhovo – trgovsko poslovni objekt 540.000 eur + DDV – Ajdovščina – trgovsko poslovni objekt 736.000 eur + DDV – Škofljica – zemljišče 450.000 eur + DDV

III. POGOJI PRODAJE

1. V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakoni RS .
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Vsaka odgovornost prodajalca za stvarne napake je izključena.
3. V postopku javnega poziva bo uspel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Ponujena cena mora biti najmanj enaka izhodiščni ceni, ki ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se kupcu zaračunajo dodatno, in sicer na osnovi veljavnih predpisov. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora v celoti plačati kupec.
4. Z izbranim kupcem bo prodajalec sklenil prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 delovnih dni po zaključku javnega razpisa.
5. V primeru, da kupec ne sklene pisne pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil in je prodaja razveljavljena.
6. Predmet prodaje bo kupcu izročen v last in posest po plačilu celotne kupnine, davščin in stroškov v zvezi s prenosom lastništva, in sicer z podpisom primopredajnega zapisnika in izročitvijo originalne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom.

IV. OGLED NEPREMIČNINE

Ogled nepremičnin je mogoč vsak delovni dan na podlagi dogovora s predstavnikom družbe, ki je dosegljiv na 01/3603 831 – Tina Žagar ali prek elektronske pošte tina.zagar@terra-rb.si .

V. PISNE PONUDBE

Pisne ponudbe morajo biti poslane najkasneje do 31.8.2017 na naslov Terra – R.B., d.o.o., Ulica ob hrastih 11, 1291 Škofljica.Nepremičnine


T: 01/3603 831
E: tajnistvo@terra-rb.si

Obratovalni čas:

Za vse informacije, prosimo pošljite e-pošto na naslov: tajnistvo@terra-rb.si