Splash2

V TERRI-RB se zavedamo svoje širše družbene odgovornosti; odgovornosti do zaposlenih, njihovih družin, lokalnih skupnosti in okolja. To odgovornost ne jemljemo kot strošek, saj vemo, da prinaša pozitiven vpliv na doseganje dolgoročnih ciljev.

Najpogostejša oblika izvajanja družbene odgovornosti v gospodarstvu so sponzorstva in donacije. Pri nas jo razumemo več kot le finančno transakcijo; širši, bolj strateško zastavljeni projekti prinašajo dolgoročnejše učinke.

Program Jumicar

TERRA-RB že nekaj let redno sodeluje s programom–Jumicar–preventivna vzgoja otrok v cestnem prometu, po nemški licenci, kjer osnovnošolci na poligonu s kompletno prometno signalizacijo doživijo pravi svet prometa skozi voznikove oči. Vožnja po poligonu ni le igra in zabava, je učenje s pomočjo igre, kot ene sodobnih zahtev poučevanja. Do sedaj smo omogočili že več kot 15 izvedb programa v osnovnihšolah po vsej Sloveniji. Jumicar program strokovno podpira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, Generalna policijska uprava in Policijska akademija.


Projekti varovanja naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega Barja

Razen financiranja projektov, v njih tudi aktivno sodelujemo. Na okolje-varstveno problematiko s plakati opozarjamo tudi v naših trgovinah ter s svetovanjem o ustreznem, torej okolju-prijaznem deponiranju gradbenih odpadkov in podobno.Foto arhiv


Dejavnosti splošnega družbenega pomena

V TERRI-RB vseskozi sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in društvi pri dejavnostih splošnega družbenega pomena–z odgovornim odnosom in vlaganji vplivamo na razvoj regionalnega okolja, sponzoriramo kulturna,športna in druga društva ter humanitarne organizacije. Če jih naštejemo samo nekaj:številna Prostovoljna gasilska društva po vsej Sloveniji, Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine GORA Ajdovščina, Humanitarni zavod VID, Turistično društvo Kolovrat Lig, Turistično društvo Krim Vrbljene,Športno, kulturno in turistično društvo Levpa, KUD Kajuh Jarenina, KUD Iška vas,…